Immunoterapia metoda SCIT

Kobieta stojąca na tle łąkiW leczeniu alergii, czyli patologicznej odpowiedzi tkanek na oddziaływanie różnych substancji, zwanych alergenami, jedną ze stosowanych metod jest immunoterapia SCIT. Polega ona na wprowadzaniu pod skórę antygenu wywołującego u chorego reakcje alergiczne. Dawki są systematycznie zwiększane, co ostatecznie ma doprowadzić do wytworzenia tolerancji na daną substancję. Taka forma leczenia pomaga również złagodzić przebieg reakcji alergicznej po zaprzestaniu leczenia.

Skuteczność immunoterapii SCIT została udokumentowana w wielu pracach naukowych. Odczulanie iniekcyjne pomaga w leczeniu:

  • astmy alergicznej,
  • alergicznego nieżytu nosa,
  • anafilaksji po użądleniu przez owady błonkoskrzydłe,
  • atopowego zapalenia skóry,
  • alergii na kurz, pyłki, sierść czy pleśnie.

Szczegóły immunoterapii metodą SCIT

Immunoterapia, nazywana często szczepieniem przeciwko alergii, stosowana jest w przypadkach, gdy leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne lub powoduje szereg działań niepożądanych. Przed jej rozpoczęciem trzeba podpisać oświadczenie o ogólnych zasadach leczenia i reakcjach, jakie mogą wystąpić w trakcie jego trwania.

Immunoterapia to leczenie długotrwałe, często nawet kilkuletnie. Zastrzyki podawane są początkowo co tydzień, dwa, następnie np. raz na dwa miesiące. W przypadku immunoterapii stosowanej przedsezonowo, szczepi się od 7 do 10 razy przed okresem największej ekspozycji na dany alergen.

Zastrzyki muszą być podawane przez lekarza lub w jego obecności. Każdorazowo poprzedzone są badaniem klinicznym, które dopuszcza lub nie do przyjęcia dawki alergenu.