Kursy i szkolenia

Medycyna nieustannie ewoluuje, dlatego zawód lekarza to profesja wymagająca ustawicznego rozwoju. Nie sposób nie zgodzić się z powiedzeniem, że kto stoi w miejscu, cofa się. Jako lekarz pediatra szczególnie muszę dbać o to, by swoim małym pacjentom oferować jak najlepsze usługi medyczne. Systematycznie biorę udział w kursach i szkoleniach, dzięki którym moja wiedza pogłębia się, a ja mogę jeszcze lepiej pomagać dzieciom.

Przez 20 lat pracy jako specjalista pediatra i alergolog uczestniczyłam m.in. w następujących kursach doskonalenia zawodowego:

 • neurologia noworodka,
 • EEG – podstawy, fizjologia,
 • zaawansowane zabiegi reanimacyjne,
 • szkolenie w zakresie neurofizjologii zapisu EEG u dorosłych,
 • leczenie nadciśnienia w praktyce lekarza POZ,
 • meningokoki – stary problem, współczesne standardy postępowania,
 • postępy w szczepieniach u dzieci,
 • astma u dzieci,
 • spotkania z dermatologią,
 • kliniczne demonstracje oraz maski kliniczne schorzeń onkologicznych u dzieci w odniesieniu do lokalizacji choroby,
 • psychospołeczne aspekty padaczki w latach 2003-2007,
 • atopowe zapalenie skóry – aktualne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne,
 • choroby przewodu pokarmowego – problemy diagnostyczno-terapeutyczne,
 • problemy terapeutyczne w praktyce lekarza rodzinnego i specjalisty,
 • nowe trendy: gastroenterologia w zasięgu ręki,
 • nowoczesna pediatria – najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i terapii,
 • nowe trendy: pulmonologia i alergologia u dzieci,
 • kurs dla lekarzy transfuzjonistów i odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w Zakładach Opieki
 • Zdrowotnej,
 • patofizjologia nurkowania,
 • orzekanie do płetwonurkowania rekreacyjnego,
 • progress in neonatal and pediatric intensive care,
 • pediatric advanced life support,
 • selected problems in perinatology and early childhood neurology.

 

krokusy rosnące pod drzewem